Iskar-reservoir-3

Язовир Искър, 2007 г.

Преди седмица-две случайно мернах по телевизията как заместник-кметът на район Панчарево (Столична община) се оплаква, че за някакви сгради около язовир Искър имало издадени разрешения за строеж от община Самоков. Както е известно, от десетилетия язовирът е в границите на Столична община, на което се дължи специфичната югоизточна опашка в нейната геометрия – например тук. Въпреки това, имайки наблюдения върху административната практика в България, цялата история не ме впечатли особено.

Вчера обаче също така случайно попаднах на карта на Столична община в Националния регистър на населените места, поддържан от Националния статистически институт. И за моя изненада опашката липсва. Изправен пред неприятната перспектива да променям куп карти и статии в Уикипедия, поразрових малко и установих, че според Регистъра язовирът не е в землището на Долни Пасарел (Столична община), а на Горни Окол (община Самоков).

Ровенето ми не показа кога и как е станала такава промяна. Ако разбирам правилно Закона за административно-териториалното устройство, това трябва да стане с решение на Министерския съвет, а то трудно би минало незабелязано. Във всеки случай, когато е подготвяна документацията за зоните по Натура 2000, язовирът си е бил в землището на Долни Пасарел – тук.

И така, Долни Пасарел (Столична община) или Горни Окол (община Самоков)?

  2 Responses to “Къде е язовир Искър?”

  1. Всъщност като че ли не е предвидена точно такава процедура 3 в 1. Айде, землището може да се премести по чл. 32 ІІ вр. 20 и 18 ЗАТУРБ. Като че ли промяната на административната единица (общината и областта) ще станат автоматично? Чл. 28 предвижда промяна на общински граници – но само в рамките на областта и само поради цяло населено място. (Границите на Панчарево са посочени в чл. 2 ал. ІІ т. 23 ЗТДСОГГ, но убий ме, ако се ориентирам.)
    Както и да е, последният указ, който намирам (Сиела) около София /област/, е от 2006 г. за Момин проход и от 2004 г. – спирка Желен.
    Язовирът го има на територията на район Панчарево и в Софийския кадастър. Така че НСИ вероятно имат грешка в изчертаването, но може би трябва да им се обърне внимание. Всъщност поддържаният от тях user-un-friendly регистър би трябвало да показва промените в населените места. И за Столична община показва някакво Писмо 20-500 на МЗГ от 15.02.2007 г., което го няма при Самоков (там пък от 2007 има ЗИД-ЗМИ относно населението, за да е кметство).

  2. Написах им два реда, да видим дали ще реагират.

    А ЗТДСОГГ не е от полза, защото там районът е дефиниран чрез землищата – ако наистина има някаква промяна, тя най-вероятно е в техните граници.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

   
© 2012 Не съвсем неутрално Suffusion theme by Sayontan Sinha