nmdb: данни за селище

Общи сведения
Селище: Занога
Статут: село
Категория: 8
Площ: Няма собствено землище =>
Кметство: —
Община: Петрич
Област: Благоевград
Район: Югозападен
ЕКАТТЕ: 30315
ГРАО: ЗАНОГА - ?????? - БЛАГОЕВГРАД
Уикипедия: Занога
Население
Дата Настоящ адрес Постоянен адрес Настоящ и постоянен адрес
документация (изходен код, архиви, авторски права и т.н.)v. 0.20.8