nmdb: селища

Селища
Селище Вид Код Община Област Район
Варна гр. 10135 Варна Варна Североизточен
Звездица с. 30497 Варна Варна Североизточен
Казашко с. 35211 Варна Варна Североизточен
Каменар с. 35701 Варна Варна Североизточен
Константиново с. 38354 Варна Варна Североизточен
Тополи с. 72709 Варна Варна Североизточен
документация (изходен код, архиви, авторски права и т.н.)v. 0.20.8