nmdb: документация

Авторски права
Съдържанието на базата данни не е обект на авторски права, съгласно българското законодателство.
Автор на структурата на базата данни и на потребителския интерфейс към нея съм аз (Спас Колев). Аз се отказвам от всякакви права върху тях, включително цитиране на автора. В случай, че нямам право на това според действащите закони или според бъдещи закони с обратна сила, декларирам, че няма да предявявам претенции за никакви права, като приканвам евентуалните си наследници да се съобразят с това мое желание
Източници
Данните за административното деление, кодовете за населени места и административни единици, статута и категоризацията на населените места са извлечени от Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (ЕКАТТЕ), публикуван от Националния статистически институт (http://www.nsi.bg/EKATTE/Ekatte.htm).
Данните за населението на населените места са получени от таблиците, публикувани от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" през три месеца на http://www.grao.bg/tna/tab02.txt.
Връзките към статиите на български език в Уикипедия (http://bg.wikipedia.org) са получени полуавтоматично и е възможно да не са напълно актуални.
Архив
ВерсияДатаАктуалностФайл
0.20.8 23.03.2015 ЕКАТТЕ: 08.11.2011
ГРАО: 15.03.2015
Уикипедия: ноември 2010
nmdb-sql.0.20.8.sql
nmdb-php.0.20.0.zip
0.20.7 14.01.2015 ЕКАТТЕ: 08.11.2011
ГРАО: 15.12.2014
Уикипедия: ноември 2010
nmdb-sql.0.20.7.sql
nmdb-php.0.20.0.zip
0.20.6 08.10.2014 ЕКАТТЕ: 08.11.2011
ГРАО: 15.09.2014
Уикипедия: ноември 2010
nmdb-sql.0.20.6.sql
nmdb-php.0.20.0.zip
0.20.5 25.06.2014 ЕКАТТЕ: 08.11.2011
ГРАО: 15.06.2014
Уикипедия: ноември 2010
nmdb-sql.0.20.5.sql
nmdb-php.0.20.0.zip
0.20.4 07.05.2014 ЕКАТТЕ: 08.11.2011
ГРАО: 15.03.2014
Уикипедия: ноември 2010
nmdb-sql.0.20.4.sql
nmdb-php.0.20.0.zip
0.20.3 28.02.2014 ЕКАТТЕ: 08.11.2011
ГРАО: 15.12.2013
Уикипедия: ноември 2010
nmdb-sql.0.20.3.sql
nmdb-php.0.20.0.zip
0.20.2 09.07.2013 ЕКАТТЕ: 08.11.2011
ГРАО: 15.06.2013
Уикипедия: ноември 2010
nmdb-sql.0.20.2.sql
nmdb-php.0.20.0.zip
0.20.1 10.11.2011 ЕКАТТЕ: 08.11.2011
ГРАО: 15.12.2010
Уикипедия: ноември 2010
nmdb-sql.0.20.1.gz
nmdb-php.0.20.0.zip
0.20.0 06.01.2011 ЕКАТТЕ: 04.11.2010
ГРАО: 15.12.2010
Уикипедия: ноември 2010
nmdb-sql.0.20.0.gz
nmdb-php.0.20.0.zip
0.10.5 04.11.2010 ЕКАТТЕ: 04.11.2010
ГРАО: 15.09.2010
Уикипедия: ноември 2010
nmdb-sql.0.10.5.gz
nmdb-php.0.10.0.gz
0.10.4 02.08.2010 ЕКАТТЕ: 11.12.2009
ГРАО: 15.06.2010
Уикипедия: септември 2007
nmdb-sql.0.10.4.gz
nmdb-php.0.10.0.gz
0.10.3 08.03.2010 ЕКАТТЕ: 11.12.2009
ГРАО: 15.12.2009
Уикипедия: септември 2007
nmdb-sql.0.10.3.gz
nmdb-php.0.10.0.gz
0.10.2 02.11.2009 ЕКАТТЕ: 31.10.2009
ГРАО: 15.09.2009
Уикипедия: септември 2007
nmdb-sql.0.10.2.gz
nmdb-php.0.10.0.gz
0.10.1 19.08.2009 ЕКАТТЕ: 20.02.2009
ГРАО: 15.06.2009
Уикипедия: септември 2007
nmdb-sql.0.10.1.gz
nmdb-php.0.10.0.gz
0.10.0 13.04.2009 ЕКАТТЕ: 20.02.2009
ГРАО: 15.03.2009
Уикипедия: септември 2007
nmdb-sql.0.10.0.gz
nmdb-php.0.10.0.gz
Архивите включват съдържанието на базата данни и изходния код на потребителския интерфейс.