Skip to content

Уикипедия: 10/2013

От новите статии
Гунтамунд (на вандалски: Gunthamund, на латински: Gunthamundus, * 450, † 496) е третият крал (rex) на Вандалското кралство на вандалите и аланите в Северна Африка от 484 до 496 г. Произлиза от фамилията Хасдинги (или Асдинги).
Текст: CC-BY-SA-3.0, рУ. Илюстрация: pd, неизв.
Същински медузи (Scyphozoa) е клас на тип медузи (Cnidaria).[1] Името на класа Scyphozoa идва от гръцката дума скифос (σκύφος), означаваща вид чаша за пиене, произхожда от форма на организма. Повечето видове на Scyphozoa имат две фази на жизнения цикъл, включващи планктонна форма или медуза, която е най-забележима през топлите летни месеци и незабележима, но дълго живуща дънна форма или полип, който сезонно поражда нови медузни форми.
Текст: CC-BY-SA-3.0, рУ. Илюстрация: CC-BY-SA-3.0, Sanjay Acharya.
Лъв Математик или Леон от Тесалоника (на гръцки: Λέων ὁ Μαθηματικός, Φιλόσοφος ) е значим византийски изследовател, математик и философ от 9 век, архиепископ на Солун (840-843). Той играе голяма роля по времето на т. нар. Македонски ренесанс във Византия. Лъв (Леон) произлиза от известна византийска фамилия от Тесалия и е братовчед на константинополския патриарх Йоан VII Граматик.
Ехиура (Echiura или Echiurida, от гр. echis — змия, ura — опашка) са малка група от морски животни. Първоначално са били считани за част от тип Annelida (прешленести черей), въпреки че нямат сегментирана структура като другите членове на групата, но сега се приемат като отделен тип. Въпреки това, филогенетични анализи на ДНК секвенции предполагат, че ехиурите и Siboglinidae трябва да бъдат поставен в тип Annelida.
Текст: CC-BY-SA-3.0, рУ. Илюстрация: CC-BY-SA-3.0, Sylvain Ledoyen.
Африканските дървесни усойници[2] (Atheris) са род отровни змии, които се срещат само в Африка, с изключение на Южна Африка.[1] Видовете от този род са сравнително малки по размер. Възрастните екземпляри достигат на дължина до около 40 cm (A. katangensis), като най-дълги са A. squamigera, които достигат до максимум 78 cm.[3] Мъжките екземпляри имат по-малка дължина, отколкото женските.
Текст: CC-BY-SA-3.0, рУ. Илюстрация: CC-BY-SA-3.0, Esquilo.
Македонските албанци (на албански: Shqiptarët e Maqedonisë) са албанци, населяващи областта Македония. Те са най-голямото малцинство в Република Македония. Общият им брой е 509 083 души, което представлява 25 % от населението на страната. Македонските албанци към 2002 година населяват главно Северозападна Македония – района на градовете Тетово (70 % от цялото население), Гостивар (56%), Дебър (58%), Струга (56%) и Кичево (31%)[2]. Към средата на 18 век започва по-масово преселение на албанци в района на Македония.
Текст: CC-BY-SA-3.0, рУ. Илюстрация: pd, неизв.
Титан 34D (на английски: Titan 34D) — американска тристепенна ракета-носител. Шеста, последна версия на ракетата – носител Титан III. Титан 34D е проектирана на базата на ракетата Титан IIIC. Разликата между Титан IIIC и Титан 34D е в по-мощните твърдогоривни бустери използвани в нулевата степен на последната. Използвана е за извеждане на редица сателити предимно с военно приложение. След като USAF заменят ракетата с по-мощния носител Титан IV, Титан 34D е превърната в комерсиална ракета-носител, която извежда няколко комуникационни сателита и космическия кораб на НАСА Марс Обзървър (на английски: Mars Observer).
Текст: CC-BY-SA-3.0, рУ. Илюстрация: pd, United States Department of Defense.
Още нови статии от седмицата.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *