Skip to content

Уикипедия: 17/2013

От новите статии
Прокуратурата на Федералния окръг и териториите (на португалски: Minist?rio P?blico do Distrito Federal e Territ?rios) е един от съставните дялове на Прокуратурата на Съюза, която включва още Федералната прокуратура, Военнната прокуратура и Трудовата прокуратура.
Текст: CC-BY-SA-3.0, рУ. Илюстрация: pd, Luis Dantas.
Личи (Kobus leche) е вид африканска антилопа от семейство Кухороги. Разпространена е в откъснати популации край водни басейни в саванните райони на Африка на юг от екваториалната зона на континента. Видът е разпространен в Субсахарска Африка в район южно от Екватора, основно в Замбия. Отделни популации обаче се срещат и в съседните страни – ДР Конго, Ангола, Намибия и Ботсвана. Разпределението на антилопите личи е прекъснато с големи популации ограничени в обширни влажни зони в ареала на разпространение.
Текст: CC-BY-SA-3.0, рУ. Илюстрация: CC-BY-2.0, Tony Hisgett.
Страшилка (Extatosoma tiaratum) е едър вид от разред Пръчици (Phasmatodea), който е ендемичен за Австралия.[1][2] E. tiaratum обитава Куинсланд и Нов Южен Уелс и има откъсната популация на остров Нова Гвинея.
Текст: CC-BY-SA-3.0, рУ. Илюстрация: CC-BY-SA-2.0, Stephan M. H?hne.
Мусковитът (muscovite) е широко разпространен минерал и най-често срещаната калиева слюда. Както всички слюди, така и тя, принадлежи към клас силикати. Носи името на древното Велико московско княжество, често наричано Московия, откъдето за Европа са се разпращали дебели прозрачни мусковитови листове, използвани вместо стъкла. За първи път минералът е наречен така през 1794 година в минералогичната систематика на Йохан Готфрид Шмайзер.
Текст: CC-BY-SA-3.0, рУ. Илюстрация: CC-BY-SA-3.0, Rob Lavinsky.
Мараш е река в Южна България, област Сливен, община Котел и област Ямбол, община Стралджа, десен приток на Мочурица от басейна на Тунджа. Дължината ? е 42 km. Река Мараш извира на 700 м н.в. от южното подножие на връх Калинка (938 м) в Стидовска планина на Стара планина. Тече в източна посока в широка асиметрична долина (със стръмни десни склонове) по северното подножие на планината Гребенец (част от Стара планина).
Съба Вазова е майката на Иван Вазов, наричан „патриарха на българската литература“. Тя е българска поетеса, писателка и председател на женското дружество „Постоянство“. Съба Вазова е родена в Сопот през 1834г. в семейството на хаджи Никола поп Аврамов. На 14 години брат ? Георги я учи да чете по буквара. „Скоро захванах да препрочитам всяка книга българска“ – отбелязва Съба Вазова в спомените си.
Пенисна кост (на латински: baculumпръчка[1]; както и os priapi, os penis) е вкостена в различна степен съединителна тъкан в половия член сред болшинството от представителите на пет разреда бозайници, включително и примати. Филогенетично обаче тази кост при човека се редуцира в предходни еволюционни етапи. Аналогична Клиторна кост (на латински: baubellum или os clitoridis) се открива в тъканта на пещеристото тяло при някои видове женски бозайници.
Текст: CC-BY-SA-3.0, рУ. Илюстрация: CC-BY-SA-3.0, Mordicai.
Още нови статии от седмицата.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *