Вчера прочетох някъде, че Столична община планирала да отоплява част от сградите си с геотермална енергия. Идеята е трудноосъществима, но не това ми е мисълта.

В английския думата „геотермален“ се използва в две значения, като неправилното е взело да навлиза и в българския (например тук), така че не ми стана ясно какво са имали предвид от общината.

Геотермална енергия

За какво става дума? Геотермалната енергия обикновено се извлича от сравнително голяма дълбочина (над 20-30 m), където температурата е по-висока, отколкото на повърхността. Това се осъществява чрез изпомпване на гореща вода от дълбоки сондажи или като се ползват естествени топли извори. Топлата вода може да се използва за производство на електричество или директно за отопление.

Използването на геотермална енергия е свързано със значителни инвестиции, най-често при изграждане на геотермални електроцентрали. За момента няма технология, която да го прави приложимо за битови цели, освен при специфични условия (близост до горещи извори).

Термопомпено отопление

В същото време в някои страни масово се използват системи за термопомпено отопление/охлаждане, които на английски се наричат geothermal exchange heat pump или ground source heat pump. Например в САЩ има около 1 милион действащи инсталации от този вид. Те обаче не използват геотермална енергия, а слънчева енергия, която се натрупва в почвата или подпочвените води.

По същество те представляват термопомпи – устройства които охлаждат обект, който по начало е по-студен, и нагряват друг, който е по-топъл. Тъй като това не е естествената посока на топлинния трансфер, в процеса се поглъща енергия, в общия случай електрическа. На този принцип работят хладилниците и климатиците.

Разликата между тези инсталации и обикновените климатици е, че при отоплението с климатици студеното тяло е атмосферата, а при почвените термопомпи – почвата. Тъй като почвата е значително по-инертна (при студено време запазва температурата си по-висока от тази на въздуха), извличането на топлина от нея е по-ефективно, с което се реализира известна икономия.

Как става номерът?

В най-типичния случай термопомпената инсталация се реализира по следния начин. Заравяш на около метър дълбочина в двора си достатъчно дълга тръба. През нея с водна помпа се движи вода – на входа на тръбата тя е студена, но преминавайки през нея обменя топлина с почвата и се нагрява с няколко градуса. На изхода с термопомпа извличаш тези няколко градуса и ги прехвърляш в това, с което ще се топлиш – вода, която после отива в радиатори, или направо въздух.

За какво говорят от общината?

Нямам представа. Ако наистина имат предвид геотермална енергия, ще трябва да използват няколкото топли извора в центъра, но от това надали може да се изкара кой знае колко. Ако имат предвид термопомпи, къде смятат да заровят тръбите?

  7 Responses to “Геотермално или не”

  1. Поправка: не от „общината говорят“, а кметът Борисов, този титан на икономическата мисъл, го е включил в програмата си. Виж http://boikob.blogspot.com

  2. Рекох да не споменавам напразно името Му. :D

  3. Съгласен съм, но така хората ще псуват неизясненото „общината“, а трябва да се знае, че зад тази идея стои конкретен човек… ;)

  4. Очевидно е, че от общината нямат никаква представа за какво говорят. На тях идеите им идват по следния начин. Виенската община идва на гости и прави малка изложба. На нея един зам. кмет вижда, че във Виена автогарата е на гърба на жп-гарата. Той решава, че това е гениално и обявява, че и в София ще направят така. За много други хора това е просто едно естествено решение, но както и да е – трябва да се имитира дейност.

  5. Ako ima koi da go napravi e napalno vazmozhno.
    Vann Bozh

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

   
© 2023 Не съвсем неутрално Suffusion theme by Sayontan Sinha