nmdb

Райони за планиране
Район Код Център
Северен централен NC Русе
Северозападен NW Видин
Североизточен NE Варна
Югозападен SW София
Югоизточен SE Бургас
Южен централен SC Пловдив
документация (изходен код, архиви, авторски права и т.н.)v. 0.20.8