За авторските права

 

Всички текстове в този сайт, с изключение на обозначените цитати, са писани от мен, Спас Колев. Аз се отказвам от всякакви права върху тях, включително цитиране на автора. В случай, че нямам право на това според действащите закони или според бъдещи закони с обратна сила, декларирам, че няма да предявявам претенции за никакви права, като приканвам евентуалните си наследници да се съобразят с това мое желание.

Същото се отнася и за графичните изображения, с изключение на изрично отбелязаните.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2023 Не съвсем неутрално Suffusion theme by Sayontan Sinha