Николай Павлов е написал някои съображения, както обичаше да казва един, за подобряване на избирателната система в България. Някои изглеждат разумни, други не толкова. Например, каква е функцията на минималния праг? Всяка партия да има депутати поне за каре белот? Или какъв е смисълът от избирателните райони? Едва ли не, така познаваш лично някой от кандидатите…

Всъщност, съвсем друго исках да кажа, просто той ме подсети за това.

Пейо коментира техническите трудности при дистанционно електронно гласуване, което намира за „засега невъзможно“. Не се чувствам компетентен да коментирам в детайли проблема за едновременното постигане на идентификация и анонимност, но в общи линии задачата трябва да е решима с криптографски средства. Т.е. трябва да е възможно да се постигне крайна степен на надеждност на защитата на анонимността, като при това тя е по-висока от сегашното ниво (което, от своя страна, е сравнително ниско).

Убедеността ми се дължи на факта, че съм участвал в подобни гласувания (за членове на борда на Фондация Уикимедия; като се замисля сега, добре е, че не са регистрирани в София, съдът сигурно не би ги признал…).

А може би просто приемам желаното за действително. :) Всъщност дистанционното електронно гласуване е необходимо условие за идеалната за мен избирателна система. Не претендирам за авторство, защото май съм чел нещо подобно някъде (Хайнлайн?). При нея изобщо няма избори, а правата за политическо представителство се ределегират в реално време. Сътоветно, всеки представител разполага с различна и променлива тежест на гласа си. Това обезсмисля много от хитруванията на дребно, използвани в момента – минимални прагове, избирателни райони, депозити за участие, предизборни кампании, шарени бюлетини, преференциално гласуване, усилено крадене в края на мандата…

 

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

   
© 2012 Не съвсем неутрално Suffusion theme by Sayontan Sinha